Det hele begyndte i Slagelse Kommune med Slagelse Magasinet i november 2019, men efter adskillige opfordringer fra

omkringliggende kommuner, er VORESMAGASIN nu introduceret i 3 Sjællandske kommuner. 


Magasinerne er sat i verden for at bevare og fremme den lokale handel i detailbutikkerne, fortælle de gode historier og sætte fokus på kommunernes fantastiske lokalområder. Ideen er at samle borgere og erhverv om events og aktiviteter og fungere som talerør

for hele kommunen. Alle er velkomne til at bidrage aktivt til VORESMAGASIN med input til tekst, annoncer,

aktiviteter, arrangementer og alt det andet, der vedrører den enkelte kommune.


Alle magasiner husstandsomdeles med respekt for nej tak husstande jf. lovgivning og distribueres samtidig til mange offentlige steder

som fx dagligvare-butikker, cafeer, biblioteker, bykontorer mv. Magasinerne trykkes på godt 4-farvet papir, så tekst, fotos og budskaber i øvrigt bliver vist klart, tydeligt og iøjnefaldende. Jeg tilbyder annonce-layout, tekstforfatning, kupon-aftaler og meget mere.


Kontakt mig - jeg er klar til at hjælpe dig med at få dit budskab vist i VORESMAGASIN.


Eller.... du har måske en idé til dit helt eget magasin?

- Jeg kan hjælpe dig i mål med ideen.


Kontakt mig på tlf. 26 34 38 34 eller på katrine@voresmagasin.dk.


PÅ VORES MAGASIN

lægges vægt på at tilbyde

høj synlighed i eksklusive lokale magasiner, hvor dit budskab IKKE DRUKNER i annoncer, kupon-rubrikker og uvedkommende tekst.

KLIK

på fotos for at læse mere om de enkelte  magasiner...

SLAGELSE MAGASINET

Udgives næste gang til efteråret.

Oplag: 30.000

RINGSTED & SORØ MAGASINET

Udgives næste gang til efteråret.

Oplag: 23.000

--------- HOLDET BAG VORES MAGASIN.DK ---------

Lad mig hjælpe

dig med layout af

din annonce...

KATRINE HOLCK

Udgiver & Redaktør

Tekst & Layout

Annoncesalg

- VIL DU VÆRE MED? Følg med på Facebook